تهران طیور سبز- تولید کننده تخصصی کنستانتره های طیور

مقالات تهران طیور سبزتازه هانقرس در طیورنکاتی در مورد کیفیت آب در طیوربیماری کوکسیدیوز در طیور

نقرس در طیور

نقرس احشایی طیور یک بیماری متابولیکی است که بیش از ۳۰ سال است که تشخیص داده شده است. بدلیل ضایعات

...

نکاتی در مورد کیفیت آب در طیور

در جیره طیور آب ماده مغذی است که همیشه به مقدار کافی باید در دسترس باشد، آب تازه و عاری

...

بیماری کوکسیدیوز در طیور

کوکسیدیوز (Coccidiosis) یکی از مهمترین بیماری های طیور در سراسر جهان است که توسط تک یاخته ای از جنس ایمریا (Eimeria) ایجاد می شود .

...

اسیدیفایرها در خوراک طیور

افزودن اسیدهای آلی به خوراك در پی مهار میکروارگانیسم‌هاي موجود در خوراك به احتمال زیاد داراي اثرات سودمندي

...بیماری آسیت در طیور

بيماري آسيت يكي از متداول ترين عوارض متابوليكي در طيور است كه بطور وسيع در گله هاي مرغ در همه

...