نکاتی در مورد کیفیت آب در طیور

در جیره طیور آب ماده مغذی است که همیشه به مقدار کافی باید در دسترس باشد، آب تازه و عاری از هرگونه آلودگی به میزان ۲ تا ۳ برابر وزن خوراک مصرفی از ضروریات جیره است زیرا کیفیت آب نقش مهمی بر عملکرد انواع طیور دارد، اما میزان مصرف آب در طیور تحت تاثیر عوامل مختلفی از قبیل: درجه حرارت محیط، میزان مصرف خوراک، میزان پروتئین جیره، میزان سدیم جیره، مرحله تولید و غیره است.


دانلود مقاله