تریمیکس 3Mix

کنسانتره %3.5 سه مرحله ای

بدون شک اصلاح نژاد جوجه های گوشتی طی دو دهه گذشته موجب بهبود عملکرد و افزایش راندمان پرورش مرغ گوشتی گردیده است. در کنار این بهبود، نیازهایی غذایی و امکان ایجاد تش با محیط نیز دچار تغییر گردیده و لزوم تغذیه بر اساس تامین مواد مغذی مطابق با نیاز واقعی دو چندان گردیده است. در این راستا و با توجه به لزوم تغذیه بر اساس تامین مواد مغذی مطابق با نیاز واقعی دو چندان گردیده است. در این راستا و با توجه به لزوم تغذیه ججه گوشتی، بر اساس تامین کلیه مواد مغذی، گروه علمی شرکت اقدام به تنطیم برنامه تغذیه مرحله ای بر مبنای یک سوپر استارتر آماده برای ده روز اول (آغازین) و کنسانتره سهگانه برای بقیه دوره نموده است. هدف این برنامه کسب بالاترین عملکرد برمبنای آخرین یافته های علم تغذیه و رسیدن به حداکثر مقاومت در برابر بیماریها و کاستن از تلفات می باشد. در تغذیه مرحله ای با افزایش سن، نیاز جوجه ها به انرژی به صورت خزی افزایش یافته در حالی که نیاز به سایر ماد مغذی (پروتئین، اسیدهای آمینه، کلسیم و فسفر) به صورت خطی کاهش می یابد در صورت استفاده از کنسانتره تک گانه بدن پرنده تحت تاثیر فشار متابولیک ناشی از عدم تعادل مواد مغذی قرار میگیرد.
کنسانتره سه گانه تریمیکس، به گونه ای طراحی و فرموله گردیده است که نیازهای رنده را در هر مرحله از دوره پرورش به زور کامل برآورده نماید.

در فرمولاسسیون کنسانتره های سه گانه اهداف عمده زیر مدنظر قرار گرفته است:
تامین دقیق نیازهای پرنده با توجه به ست: سطوح پروتئین جیره ها و اسیدهای آمینه (اسیدهای آمینه بر اساس قابلیت هضم (SID) محاسبه شده است) در کنسانتره طوری تنظیم گردیده اند که ضمن تآمین دقیق نیازو حمایت از پتانسیل پرنده برای کسب بهترین عملکرد، از ایجاد فشار متابولیک بر پرنده که در شرایط درگیری به انواع بیماری ها سبب تشدید مرگ و میر در گله می شود جلوگیری نماید.
تفویت سیستم ایمنی: برای این منظور مکمله ویتامینه و مواد معدنی ویژه ای طراحی گردیده است تا نیاز پرنده به ویتامین ها و مواد مینرال هایی که برای تقویت سیستم ایمنی نقش حیاتی دارند ( به ویژه ویتامین E و سلنبوم) بر آورده شوند.
افزایش رشد دستگاه گوارش و اصلاح میکروفلور یا جمعیت میکروبی روده : در فرمول کنسانتره سه گانه ترکیبی از پری بیوتیک (ماناالیگوساکارید) گنجانده شده است تا ضمن تحریک رشد سلولهای روده که برای جذب بیشتر مواد مغذی ضروری است، جمعیت میکروبی روده را نیز اصلاح نماید. اصلاح میکروفلور روده سبب می شود که در صورت درگیری گله از ایجاد بیماریهای کمپلکس جلوگیری شود.
استفاده از توکسین بایندر (جذب کننده سموم ) در کنسانتره سبب می شود که در صورت آلودگی احتمالی ذرت و سویا، این آلودگی های جذب توکسین بایندر شده و از بدن دفع گردند تنظیم کنسانتره سه گانه تهران طیور سبز به صورت کم نمک (سطح نمک در کنسانتره پایین در نظر گرفته شده و در فرمول های پیشنهادی شرکت افزودن یک کیلو نمک نیز توصیه شده است) دو مزیت عمده را ایجاد خواهد نمود:
در مناطق با آب شور، استفاده از این کنسانتره مشکلات مربوط به شوری آب را مرتفع خواهد نمود.
در مناطق با آب مناسب، در صورت بروز بیماریها مانند آسیت و برونشیت بدلیل امکان حذف یک کیلوگرم نمک توصیه شده در فرمول جیره، میتوان شمار مرگ و میر ناشی از این بیماریها را تاحد زیادی کنترل کرد که در بیشتر کنسانتره هایی که نمک گنجانده می شود، امکان استفاده از این راهکار تغذیه ای برای مدیریت بیماری وجود نخواهد داشت.Notice: Use of undefined constant titr_comment - assumed 'titr_comment' in /home/oyurir/domains/tehrantoyur.ir/public_html/wp/wp-content/themes/tehran_toyur/single-ourproduct.php on line 98
دی و مونو کلسیم فسفات، دی – ال – متیونین، ال – لیزین هیدروکلراید، ال ترئونین، مکمل ویتامینه و معدنی ویژه، مولتی آنزیم، آنزیم فیتاز، نمک، جوش شیرین، کربنات کلسیم، پری بیوتیک، اسیدیفایر، کولین، محرک رشد و کریرهای گیاهی
این کنسانتره فاقد هر گونه ترکیب دارویی می باشد. در صورت شور بودن آب مرغداری نمک جیره حذف گردد.