ویت برد Vit Brid

کنسانتره مرغ تخمگذار

برنامه های اصلاح نژاد اجرا شده در مسیر تولید سویه های جدید مرغ تخمگذار موجب تنوع انتخاب های فارم مرغ تخمگذار گردیده است. سویه های مختلف مرغ تخمگذار با توجه به منشا اولیه آنها و اهداف و نیز روشهای اصلاح نژاد به کار گرفته شده به وجود آمده اند که از لحاظ پارامترهای عملکردی مانند وزن و سن بلوغ، وزن تخم مرغ، ضریب تبدیل و دیگر پارامترها با همدیگر متفاوتند. طبیعتاٌ این تفاوت در نیازمندی حیوان به مواد مغذی نیز وجود خواهد داشت. به عنوان مثال نژادهای سنگین تر به علت تفاوت در متابولیسم چربی نیاز به کولین بالاتر (حدود 4 برابر نژاد سبک) دارند. از طرف دیگر نژادهای سبک نیاز فسفر بالاتر دارند. با توجه به این که تآمین مواد مغذی در عملکرد مرغ تخمگذار اهمیت بسزایی دارد. شرکت تهران طیور سبز اقدام به تولید کنسانتره اختصاصی نژادهای مطرح مرغ تخمگذار نموده است.
در راستای تولید کنسانتره های تخصصی، شرت تهران طیور سبز بر آن د که با توجه به تنوع نژادهای مرغ تخمگذار و تفاوت های اساسی ر نیازمندی های غذایی آنها کنسانتره 5/2 % با فرمولاسیون و ترکیب جدید طراحی و ارائه نماید. این کنسانتره بر مبنای نیازهای غذایی نژادهای موجود در بازار با ترکیب بدون فسفات طراحی و فرموله گردیده است.Notice: Use of undefined constant titr_comment - assumed 'titr_comment' in /home/oyurir/domains/tehrantoyur.ir/public_html/wp/wp-content/themes/tehran_toyur/single-ourproduct.php on line 98
1- کاهش قابل توجه هزینه کنسانتره 2- امکان تنطیم فسفر جیره با توجه به نژاد، سن و سطح مصرف خوراک 3- امکان تنطیم سایر اجزا مانند کولین اسیدهای آمینه و غیره با توجه به شرایط گله 4- کاهش مشکلات پوسته تخم مرغ با توجه به تنظیم دقیق سطح فسفر و کلسیم جیره

Notice: Use of undefined constant titr_comment - assumed 'titr_comment' in /home/oyurir/domains/tehrantoyur.ir/public_html/wp/wp-content/themes/tehran_toyur/single-ourproduct.php on line 98
مکمل ویتامینه مینراله ویژه، در ال متیونین، ال لایزین، کربنات کلسیم، آنزیم فیتاز، کولین، توکسین بایندر، کریر گیاهی، آنتی اکسیدان • جیره های فوق بر اساس راهنمای مرغ تخمگذار هایلاین تنطیم شده است. • این جیره ها برای کلیه مواد مغذی بر اساس انرژی ممتعادل می باشند. • در صورت تفاوت خوراک مصرفی گله و یا نیاز به تغییر در مواد اولیه جیره با بخش فنی شرکت تماس حاصل فرمایید. • برای دریافت جیره پیشنهاذی برای نژادهای LSL، شیور، بونز، تترا، نیک چیک و سایر نژادها با بخش فنی شرکت تماس حاصل فرمایید. • این کنسانتره فاقد نمک می باشد.