انواع سویه های گوشتی در ایران

انواع سویه‌های گوشتی در ایران
  • آرین: جهت اطلاع از عملکرد استاندارد و احتیاجات غذایی جوجه گوشتی سویه آرین می‌توانید بر روی لینک ذیل کلیک نمایید.
  • راس 308: جهت اطلاع از عملکرد استاندارد و احتیاجات غذایی جوجه گوشتی سویه راس 308 سال 2022 می‌توانید بر روی لینک‌های ذیل کلیک نمایید.

لینک مربوط به عملکرد استاندارد جوجه گوشتی سویه راس 308:

https://en.aviagen.com/assets/Tech_Center/Ross_Broiler/RossxRoss308-broilerPerformanceObjectives2022-EN.pdf

لینک مربوط به احتیاجات غذایی جوجه گوشتی سویه راس 308:

https://en.aviagen.com/assets/Tech_Center/Ross_Broiler/Ross-broilerNutritionSpecifications2022-EN.pdf

  • کاب 500: جهت اطلاع از عملکرد استاندارد و احتیاجات غذایی جوجه گوشتی سویه کاب 500 سال 2022 می‌توانید بر روی لینک‌ ذیل کلیک نمایید.
  • آربر اکرز پلاس: جهت اطلاع از عملکرد استاندارد و احتیاجات غذایی جوجه گوشتی سویه آربر اکرز پلاس سال 2022 می‌توانید بر روی لینک‌های ذیل کلیک نمایید.

لینک مربوط به عملکرد استاندارد جوجه گوشتی سویه آربر اکرز پلاس:

https://ap.aviagen.com/assets/Tech_Center/AA_Broiler/ArborAcres-broiler Performance objectives 2022-EN.pdf

لینک مربوط به احتیاجات غذایی جوجه گوشتی سویه آربر اکرز پلاس: https://ap.aviagen.com/assets/Tech_Center/AA_Broiler/AA-BroilerNutritionSpecifications2022-EN.pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *