مدیر فروش

مهندس علیرضا علیمردانی

علیرضا علیمردانی

مدیر فروش شرکت تهران طیور سبز

جناب آقای مهندس علیمردانی مدیر فروش استان‌های اصفهان، لرستان، خراسان جنوبی، زنجان، گلستان و قزوین و شهرستان گناباد می‌باشد.

افراد مرتبط:

آب و هوای استان ها در 6 روز آینده

گزارش جوجه ریزی تاپایان شهریور