کارشناس فروش

خانم مهندس رجایی

کارشناس فروش شرکت تهران طیور سبز

سرکار خانم مهندس رجایی کارشناس فروش استان‌های خوزستان، کرمان، ایلام، اراک، کرمانشاه و بخش هایی از خراسان می‌باشد.

مدیر مربوطه:

گالری تصاویر

گزارش جوجه ریزی تاپایان شهریور