سومین روز نمایشگاه دام، طیور و صنایع وابسته لرستان - خرم آباد 1402

روز سوم از دهمین نمایشگاه دام، طیور و صنایع وابسته لرستان ۱۴۰۲ با حضور تعداد قابل توجهی از نمایندگان شهرستان و استان برگزار شد.

به گزارش رسانه تهران طیور سبز، سومین روز این رویداد در حالی با حضور مسئولین برگزار شد که آقایان:
آروان – مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی استان لرستان
شاهووند – دادستان مرکز لرستان
دکتر اسداللهی – معاونت امور دام جهاد کشاورزی استان لرستان
دکتر دالوند – معاون عمرانی استان
و دکتر شاهرخی – رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
از غرفه های نمایشگاه دیدن نموده و دقایقی را مهمان غرفه ی تهران طیور سبز بوده اند.

تصاویر روز سوم نمایشگاه