افزودنی ها

پنتاسید

پنتاسید

پنتاسید محصول پنتاسید آمیزه‌ای از پنج اسید آلی منتخب بوده و به منظور مصرف در تغذیه ماکیان و آبزیان طراحی شده است. این محصول حاوی اسیدهای لاکتیک، پروپیونیک، فرمیک، استیک، سیتریک و نمک‌های آن‌ها‌ می‌باشد. این فراورده به دلیل دارا بودن 5 اسید با طیف گسترده‌ای از ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، در صورت مصرف در جیره طیور و فواید متعددی را برای حیوان مصرف کننده و مجموعه پرورش دهنده به ارمغان خواهد آورد. اجزای تشکیل‌دهنده اسید سیتریک، اسید فرمیک، اسید پروپیونیک، اسید لاکتیک، اسید استیک و نمک‌های آن‌ها و آنتی‌کیکینگ میزان مصرف 1 تا 2 کیلوگرم در تن خوراک
اطلاعات بیشتر

نوتوکس

نوتوکس

میزان مصرف: نوتوکس +A: دامی: 0/850 تا 2/5 کیلوگرم در هر تن خوراک طیوری: 0/850 تا 2/5 کیلوگرم در هر تن خوراک آبزیان: 0/850 تا 2/5 کیلوگرم در هر تن خوراک نوتوکس A: دامی: 1 تا 3 کیلوگرم در هر تن خوراک طیوری: 1 تا 3 کیلوگرم در هر تن خوراک آبزیان: 1 تا 3 کیلوگرم در هر تن خوراک نوتوکس: دامی: 1 تا 3 کیلوگرم در هر تن خوراک طیوری: 1 تا 3 کیلوگرم در هر تن خوراک آبزیان: 1 تا 3 کیلوگرم در هر تن خوراک
اطلاعات بیشتر

یونیمیکس

یونیمیکس

یونیمیکس چیست؟ یونیمیکس آمیزه ای از بهترین همبندهای گیاهی و سنتتیک می‌باشد که در پی طیف گسترده‌ای از منابع علمی و انجام آزمایشات مکرر در کاخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان با سیستم‌های پلت ساز مختلف، طراحی و تولید شده است. اجزاء تشکیل دهنده: همبندهای گیاهی و سنتتیک، ترکیبات ممانعت کننده از کلوخه‌ای شدن محصول (Anticaking Agents) و سایر ترکیبات مجاز
اطلاعات بیشتر