کنسانتره دامی

رومن استار

رومن استار

رومن استار چیست؟ رومن‌استار نوعی اصلاح‌کننده بیولوژیک فرایند تخمیر در شکمبه است که با دارا بودن مخمر ساکارومایسس سرویزیه (حداقل 109 × 5 واحد تشکیل دهنده پرگنه در هر گرم محصول) همراه با محیط کشت فعال قارچ آسپرژیلوس اوریزا، در صورت استفاده در تغذیه حیوانات نشخوارکننده عملکرد تولید و سطح سلامت دام و فراورده‌های دامی را بهبود خواهد داد.
اطلاعات بیشتر