کارشناس فروش

خانم مهندس شکفته

مدیر فروش شرکت تهران طیور سبز

سرکار خانم مهندس شکفته کارشناس فروش استان‌های سمنان، گیلان، همدان و بخش هایی از استان خراسان جنوبی و رضوی می‌باشد.

مدیر مربوطه:

پیش بینی آب و هوای 6 روز آینده

گالری تصاویر

گزارش جوجه ریزی تاپایان شهریور

001