b75e577b-0f4c-4f03-a8fc-916a189604c3_page-00012

info@tehrantoyur.ir

ساعت کاری:  07:45 الی 15:00 

 

مشهد - بزرگراه پیامبراعظم

پیامبراعظم 17 – پلاک 18

گزارش مرکز پژوهشی اقتصادی مورد تایید وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا از چشم انداز جهانی تولید گوشت دام و طیور در سال 2023

گزارش مرکز پژوهشی اقتصادی مورد تایید وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا از چشم انداز جهانی تولید گوشت دام و طیور در سال 2023

یک پاسخ بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.