مدیر فروش

مهندس امیر رجایی

شرکت تهران طیور سبز در نمایشگاه دام، طیور و آبزیان اهواز 1401

مدیر فروش شرکت تهران طیور سبز

جناب آقای مهندس رجایی مدیر فروش استان‌های خوزستان، کرمان، ایلام، اراک، کرمانشاه، سمنان، گیلان، همدان و بخش هایی از خراسان می‌باشد.

افراد مرتبط:

گالری تصاویر

گزارش جوجه ریزی تاپایان شهریور

001